v4.3.0

 

Notifikation til interessenter / opgavereferencer ved opgavestatusskift
 1. Menupunktet ”Stamdata” under ”Virksomhed”, udvides med et nyt faneblad ”Notifikation”, herunder vil samtlige statusser, på hvert modul, virksomheder er tilknyttet, bliver listet i en dropdown liste, hvoraf det er muligt at vælge den status, der skal udløse en notifikation til en given interessent / opgavereference.
  1. Statusliste
   1. Ny (Ad hoc opgavestyring)
   2. Igangværende (Ad hoc opgavestyring)
   3. Udført (Ad hoc opgavestyring)
   4. Ny (Kontrakt opgavestyring)
   5. Igangværende (Kontrakt opgavestyring)
   6. Udført (Kontrakt opgavestyring)
   7. Etc.
 2. Når der er valgt en status, vil en ny dropdown liste blive aktiv, hvor det er muligt at vælge, hvem der skal informeres, når opgaven skifter til den angivne status.
  1. Opgavereferencer
   1. Systemejer
   2. Kunden på opgaven
   3. Leverandøren på opgaven
   4. Rekvirent
   5. Opretter
   6. Tekniker
   7. Distributionsliste
   8. Adressekontakt
   9. Uddelegeret af
   10. Ordreansvarlig
 3. Når en opgave skifter status, vil systemet kigge på kunden på opgaven, samt om opgaven har en leverandør tilknyttet. Hvis de, eller en af dem, i deres notifikationsopsætning har tilvalgt opgavens nye status, vil systemet sende info til den valgte opgavereference.
 4. Denne funktionalitet er uafhængig af de indstillinger der er opsat under hver status.
 5. Eksempler på brug
  1. På en kunde, er der valgt status ”Igangværende” og opgavereference ”Tekniker”.
   1. Når en opgave, på denne kunde, skifter til statussen ”Igangværende” vil systemet sende info til teknikeren, hvis opgaven har en sådan tilknyttet. (Om at denne opgave er klar)
  2. På en leverandør, er der valgt status ”Udført” og opgavereference ”Adressekontakt”.
   1. Når en opgave, på en hvilken som helst kunde, men med den pågældende leverandør tilknyttet opgaven, skifter til statussen ”Udført” vil systemet sende info til alle kundens adressekontaktpersoner. (Om at denne opgave er blevet udført)

 
Anlægsbillede på anlæg
Nu kan man tilknytte et billede til et anlæg, så det er nemmere at se hvilket anlæg det drejer sig om, da det ikke altid er let at afgøre alene ud fra anlægsnavnet.
 
Når man har åbnet et anlæg, så er det nu 2 funktioner nederst på siden, henholdsvis ”Vælg anlægsfoto…” og ”Fjern anlægsfoto…”. Hvormed man kan tilknytte til billede eller fjerne det igen. ”Fjern anlægsfoto…” er naturligvis kun synlig, når der er et billede tilknyttet anlægget.


Nu kan man tilknytte et billede til et anlæg, så det er nemmere at se hvilket anlæg det drejer sig om, da det ikke altid er let at afgøre alene ud fra anlægsnavnet.
 
Når man har åbnet et anlæg, så er det nu 2 funktioner nederst på siden, henholdsvis ”Vælg anlægsfoto…” og ”Fjern anlægsfoto…”. Hvormed man kan tilknytte til billede eller fjerne det igen. ”Fjern anlægsfoto…” er naturligvis kun synlig, når der er et billede tilknyttet anlægget.

Før man kan vælge et billede med ”Vælg anlægsfoto…”, skal man først uploade et billede af anlægget til kundens dokumenthåndtering. Jeg har i dette eksempel lavet en mappe der hedder ”Billeder af anlæg”, hvori jeg har uploaded billeder af flere anlæg.
 
 
 Når man trykker på ”Vælg anlægsfoto…”, så åbnes en popup med roden af kundens dokumenter, herefter skal man bare dobbeltklikke på det billede, der passer til anlægget. Hvorefter anlægsinfo incl. billede vil blive vist så eksemplet herunder:
 

Det smarte er nu, at når man i træstrukturen i anlægsoversigten kører musen hen over et anlægsnavn, så vil man få vist et lille billede af anlægget, så man hurtigt kan afgøre, hvilket anlæg der er tale om.
 
Følgeseddel
Det er nu muligt at udskrive en følgeseddel ud fra en ordre. Både fra selve ordresiden og fra ordrelisten:Det er muligt at indsætte et logo i øverste højre hjørne, samt et billede i bunden af følgesedlen. For yderligere information, skal I bare tage kontakt til NOVAQ.
 
Smartphone app
Qmanager smartphone er blevet opdateret med flere nye funktionaliteter, heriblandt upload af dokumenter og visning af billeder. Og derudover er det nu også muligt at styre time-sag direkte fra telefonen.
Antallet af tegn i initialer på bruger er forøget
Det er nu muligt at skrive og få vist 8 tegn, i stedet for 4, i brugerens initialer.
 
Angivelse af placering af dokument ved søgning
Når man søger efter dokumenter i dokumenthåndteringen, har problemet ofte været, at man ikke fik nogen information om, hvor dokumentet var placeret i mappestrukturen. Men nu bliver stigen i mappestrukturen vist som info, når man holder musen over dokumentnavnet.


 
 
Filtrering af anlæg på adresseniveau i anlægsrapporterne.
Det er nu muligt at filtrere anlæggene i anlægsrapporterne på adresseniveau.
 
 
Søgning efter opgaver med inaktive leverandører
På menupunktet ”Administrer opgaver” blev inaktive leverandører ikke vist i filtreringen, så det var derfor ikke muligt at søge efter opgaver, hvor leverandøren var inaktiv. Dette er nu blevet rettet.