Affaldshåndtering

Qmanagers Waste Management (WM) modul er udviklet specifikt til affaldshåndteringsbranchen.

I WM kan I oprette containere med en meget høj detaljeringsgrad. I kan bl.a. indtaste affaldsfraktion, affaldstype, tømningsfrekvens, transportør, modtagerplads, opstillingsdato, tømningsinstruks og meget andet. Dette muliggør en hurtig og nem affaldsstatistik som bl.a. jeres kunder kan bruge i deres grønne regnskaber. Desuden kan WM håndtere container udlejning.

Ud fra tømningsfrekvensen genererer WM de nødvendige tømningsopgaver som skal udføres i en angivet periode. På hver tømningsopgave kan der desuden angives varelinier i form af materialer eller tid, som er løbet på i forbindelse med tømningen.

Vognmænd kan via forholdsordrestyringen hurtigt blive adviseret om specielle forhold på kundens adresse såsom nøgleplaceringer, adgangsforhold, osv.

Jeres kunder kan selv logge på systemet og bestille ekstratømninger. Alle tømningsopgaver indgår på lige fod med almindelige Qmanager opgaver i systemet, og kan som sådan uddelegeres til vognmanden pr. SMS, PDA, Web, m.m.