v4.1.0

Default adresse og kontaktpersoner under kundens stamdata
Det er nu muligt at se og ændre kundens default adresse på kundens stamdata side. Og det er også muligt at markere hvilke brugere, der er kontaktpersoner på default adressen. Derudover kan man nu også se kundens faktureringsadresse samt dennes kontaktpersoner.
Ny opgavesøgnings funktion
Under menupunktet ”Funktioner” finder du nu menupunktet ”Søg opgaver”, hvor det er muligt at søge efter specifikke opgaver på en helt ny måde.
Læs mere her
Det er nu muligt at ændre værdierne på valgfrie felter på en opgave
Før denne ændring var det kun muligt at indtaste eller vælge en værdi til et valgfrit felt i forbindelse med, at man oprettede en opgave, og denne værdi kunne efterfølgende ikke ændres, og var derfor den samme i hele opgavens levetid. Men nu er det muligt at ændre værdien på alle typer at valgfrie felter, og det kan gøres på opgavesiden, nederst under fanebladet ”Stamdata” i afsnittet ”Feltværdier”.
Link til nye manualer
Heri finder du, udover helt basale informationer omkring Qmanager, en kort intro til vores Windows Phone 7 app, samt nogle skærmdumps af den nye webbaserede smartphone app vi løbende arbejder på.
Du kan finde flere manualer her
Udvidelse af dokumenthåndtering
I Dokumenthåndtering, var det før kun muligt at se dokumenter tilknyttet den enkelte kundes Dokumenthåndtering. Det er nu muligt, samme sted, at se og administrerer alle dokumenter der er knyttet til kunden, uanset hvad de er knyttet til. F.eks. kan anlægs- og opgavedokumenter nu ses i Dokumenthåndtering.
Læs mere her
Download opgavelisten i Excel format
På menupunktet Administrer opgaver, er det nu muligt at downloade opgavelisten i 5 forskellige tabelformater. Lige over opgavelisten er der 5 ikoner, hvormed man kan starte en download.
Læs mere om formaterne her
Qmobile for Windows Phone 7
Den nye app til Windows Mobile 7 er klar.
Læs mere her.
Vedhæftning af dokumenter i opgavemails
Det er nu muligt at sætte systemet op til automatisk at vedhæfte de filer og dokumenter, der er tilknyttet en opgave, til de opgavemails systemet sender til brugerne. På den måde behøver en tekniker f.eks. ikke at logge ind i systemet for at se eventuelle filer på opgaven.
Læs mere her.
Smartphone og tablets adgang til Qmanager
Med Qmobile Web App'en, er det nu muligt at logge ind i Qmanager med en smartphone eller tablet.
Læs mere her.
Qmobile adgang kan spærres under kerneindstillinger, hvis mobil funktionalitet ikke ønskes.
Custom design af opgavemails
De mails som Qmanager afsender med information omkring opgaverne, kan nu skræddersys til jeres behov. Det betyder at de kan indeholde de informationer der er relevante for jer, i den rækkefølge I prioriterer. Desuden kan jeres logo og designlinjer integreres.
Opret opgave direkte fra et anlæg
Det er nu muligt at oprette en opgave direkte fra et åbent anlæg, dvs. at når man har fundet det anlæg, i anlægsstrukturen, som der skal udføres service på, så kan man nu trykke på knappen ”Opret opgave”, hvorefter opgaveformularen bliver åbnet, og anlægget er valgt på forhånd.
Tydelig angivelse af anlæggets placering / lokation i opgavemails
På anlæg har det altid været muligt at oprette underanlæg, men stien til underanlægget (og dermed ofte anlæggets placering), har ikke været synlig andre steder end på menupunktet ”Adresser, Bygninger og Anlæg”.
 
Optimering af hastigheden
I forbindelse med opdateringen til de nye browser typer, er Qmanager også blevet opdateret til den sidste nye webteknologi, hvilket bl.a. betyder en væsentlig hastighedsforøgelse. F.eks. kan anlægskartoteket nu håndterer en ubegrænset mængde data, uden at hastigheden berøres.