v4.0.1

Nye features:


 • Kopi af opgave
  • Det er nu muligt at oprette en ny opgave, ud fra data i en eksisterende opgave. Når man åbner en opgave, er der øverst oppe et nyt menupunkt ”Funktioner”, herunder finder man funktionerne ”Slet” og ”Kopier”. Når man trykker på ”Kopier” vil et nyt vindue åbne sig, hvor man får følgende valgmuligheder:
  • Det er muligt at ændre på følgende:
   • Overskrift
   • Beskrivelse
   • Kunde (Dvs. at det er muligt at kopiere opgavens data over på en anden kunde)
   • Adresse
   • Bygning
   • Anlæg
   • Ydelse
   • Leverandør
   • Tekniker
   • Deadline (Den valgte deadline indsættes både som anmodet og accepteret)
  • Derudover får man muligheden, ja eller nej, for at kopiere følgende:
   • Original oprettelses tidspunkt
   • Kommentarsporet
   • Ydelsesfeltværdier (Eventuelle valgfrie feltværdier fra den originale ydelse)
   • Varelinjer
   • Opgavehistorikken
 • Virksomhedstype
  • Qmanager er nu blevet udvidet med begrebet ”Virksomhedstype”, så det nu er muligt at gruppere alle kunder og leverandører i forskellige virksomhedstyper.
  • En virksomhed, både kunder og leverandører, vil altid være tilknyttet en virksomhedstype, og vil være tilknyttet virksomhedstypen ”Default Virksomhedstype” efter opdateringen.
  • Virksomhedstypen skal fremover benyttes til at lette funktionaliteter med at finde og gruppere data ud fra virksomhedstyper.
  • En virksomhedstype består af et navn, og det er muligt at ændre og oprette nye på menupunktet ”Virksomhedstyper”.
 • Virksomhedsfelter efter Virksomhedstype
  • Virksomhedsfelter er blevet udvidet, så funktionaliteten er lig med ”Anlægsfelter”. Dvs. at det nu er muligt at tilknytte felter til enkelte virksomhedstyper, så man på den måde kan differentiere feltlisten på virksomheder, ud fra de forskellige virksomhedstyper.
 • Default Master Ydelser efter Virksomhedstype
  • Det er nu muligt at tilknytte en masterydelse til en virksomhedstype. Denne tilknytning skal ses som en default tilknytning til en virksomhedstype, dvs. at når en default masterydelse skal kopieres ud på en eller flere kunder, så tjekker systemet, om masterydelsen er tilknyttet en default virksomhedstype, hvis den er, så bliver masterydelsen kun kopieret ud på kunder med samme virksomhedstype.
  • Man kan altid manuel tilknytte masterydelsen til en hvilken som helst kunde.
  • Tilknytningen er muligt, når man opretter eller ændre en masterydelse.
 • Udvidelse af Region
  • En region, som en adresse kan være tilknyttet, har hidtil bestået af et regionsnavn, og ikke andet, og regionsnavnet har ikke været synligt andre steder end når man åbnede en adresse.
  • Region er nu blevet udvidet med regionskode, tekstfelt på 80 tegn, og regionsinfo, tekstfelt på 800 tegn.
  • Regionkoden kan bruges til at knytte regioner i Qmanager med regioner i andre systemer. Regionsinfo kan benyttes til fx at skrive kontaktpersoners informationer for den pågældende region.
  • På ”Administrer opgaver”, er det muligt at få vist en kolonne med regionsnavne, og det er muligt at sortere på denne kolonne.
  • Både regionsnavn, kode og info, vil blive vist på opgavesiden, HVIS opgavens adresse er tilknyttet en region.
  • Man skal være opmærksom på, at en adresse ikke nødvendigvis skal være tilknyttet en region.
 • Medtag afsluttede opgaver i opgavelisten på Time/Sag menupunktet
  • Det er nu muligt at tilføje nye time-sag registreringer på afsluttede opgaver. Men KUN oprettese af nye. Eksisterende time-sag registreringer på afsluttede opgaver, kan stadig ikke ændres.
  • Funktionen aktiveres på opgavemodulets indstillinger, under punktet: ”Skal opgavelisten i Time/Sag inkludere afsluttede opgaver?” ”Ja” / ”Nej”.
   • Default indstilling ”Nej”.