Forholdsordre

Qmanager har som standard indbygget forholdsordre-styring. Med forholdsordre kan jeres teknikere få adgang til de relevante informationer når de befinder sig på kundens adresse. Disse informationer kan f.eks. bestå af instrukser vedrørende adgangsforhold og hvilke personer der skal tages kontakt med når teknikeren ankommer til adressen. Dette er f.eks. meget anvendeligt i vagt- og sikringsbranchen.

Forholdsordrene kan gruppebeskyttes så kun godkendt personal får adgang til dem.